tuinonderhoud

Een nette tuin zorgt ervoor dat iedereen prettiger woont. Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuin netjes houden. Al begrijpen we best dat dit niet altijd lukt, bijvoorbeeld voor ouderen die geen hulp hebben.

Afspraken in de huurovereenkomst
Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verplichten de bewoners zich tot het aanleggen en onderhouden van de tuin, zodat deze altijd een verzorgde indruk maakt. Hieronder valt ook het verwijderen van onkruid en het snoeien van heggen en struiken. 

Tuinactie 
In april of mei controleren we alle tuinen en spreken bewoners erop aan als ze er een troep van maken. We letten op de hoeveelheid onkruid in de tuin en in de steeg, op kapotte of gevaarlijke schuttingen en op bomen en struiken die over de erfgrens hangen. 

Bewoners met een onverzorgde tuin krijgen een tuininspectieformulier in de brievenbus met het verzoek bepaalde werkzaamheden te doen. Na twee of drie weken wordt de tuin opnieuw geïnspecteerd. Daarna blijven we contact houden met de bewoners, totdat ze hun tuin hebben opgeknapt. Als een bewoner zijn tuin niet doet, kan Welwonen de tuin laten opknappen op kosten van de huurder. Met de tuinactie proberen we te voorkomen dat een buurt verloedert. Het is dus een leefbaarheidsmaatregel.