Ga naar de inhoud

Samen met drie andere woningcorporaties uit West-Friesland doen wij een oproep aan gemeenten om meer woningen te kunnen bouwen in de regio. Wij vinden het belangrijk om voldoende woningen te bouwen en meer mensen een thuis te bieden in West-Friesland in de komende jaren. De huurdersvertegenwoordigers en ontwikkelaars uit de regio zijn het hiermee eens en ondersteunen onze oproep.

Daarom pleiten wij, samen met Intermaris, Woonschakel en Grootslag voor ‘één leider’ om de grotere woningbouwprojecten te coördineren. Directeur Cees Tip van Intermaris verklaarde namens de vier corporaties dat het ’Pact van West-Friesland’, waarin de zeven gemeenten bestuurlijk zijn vertegenwoordigd, een logische partij is om deze leidende rol op zich te nemen in dit project. Want alleen als alle gemeenten samenwerken, kunnen we snel genoeg huizen bouwen. Wij reiken graag veel sleutels uit!

Lees er meer over op Noordhollandsdagblad.nl