Ga naar de inhoud

Op dinsdag 2 november 2021 vond er voor omwonenden van de Reigerweg een informatieavond plaats over de planvorming voor het grasveld aan de Reigerweg. 

Welwonen en de WilgaerdenLeekerweideGroep hopen op input vanuit de wijk. Omwonenden kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep, waarvoor er inmiddels 3 aanmeldingen zijn ontvangen.

De informatie en presentaties vindt u op de projectpagina Reigerweg.