welzijnswerk

In opdracht en met subsidie van de gemeente Enkhuizen zetten onze welzijnswerkers en vrijwilligers zich in voor alle inwoners van Enkhuizen. 

In buurten en wijken werken ze samen met bewoners aan een sociaal leefbaar Enkhuizen. 

Meer over welzijnswerk